Wednesday, May 14, 2008

DIA INTERNACIONAL DEL MUSEUS 2008

PROGRAMA DE VISITES DEL DIA
INTERNACIONAL DELS MUSEUS 2008: TRES
MUSEUS. / PROGRAMA DE VISITAS DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: TRES
MUSEOS. Dissabte, 17/05 / Sábado 17/05.
Llocs de visita / Lugares de visita: Museu de
Mallorca, Museu Militar Castell de Sant
Carles, Fundació Pilar i Joan Miró.
Horari/ Horario: de 10.00 a 14.30 h
Preu / Precio : gratuït / gratuito
Idiomes/Idiomas: català/catalán, castellà/
castellano, anglès/inglés, alemany/alemán.
Punt de trobada / Punto de encuentro: Museu
de Mallorca
Trasllats / Traslados: La visita inclou el servei
de transport als diferents centres a càrrec de
la organització. / La visita incluye el servicio
de transporte a los diferentes centros a cargo
de la organización.
Programa previst / Programa Previsto:
10.00 h: Visita al Museu de Mallorca
11.00 h: Porta des Camp. Sortida dels
autocars cap al Museu Militar de Sant Carles /
salida de los autocares hacia el Museo Militar
de San Carlos.
11.30 h: Visita al Museu / Visita al Museo
Militar de San Carlos.
12.30 h: Sortida dels autocars cap a la /
Salida de los autocares hacia la Fundació Pilar
i Joan Miró.
12.45 h: Visita a la Fundació Pilar i Joan Miró.
14.00 h: Sortida dels autocars cap a
l’escullera, davant la Seu / Salida de los
autocares hacia la Escollera, delante de la
Seu.
14.30 h: Arribada a Palma. Fi del recorregut.
Nombre de places: 100 / Llegada a Palma.
Fin del recorrido. Número de plazas: 100.
És imprescindible reservar: Centre d’itineraris
turístics / Es imprescindible reservar. Centro
de itinerarios turísticos: 971 720 720 /
636 430 000
____________________________________________

No comments:

ShareThis